Skapa evenemang

Upprättelse av evenemang
Go to the English version of the form

Fyll i det här formuläret om du har ingått ett avtal med Eventim. Om du ännu inte har ingått ett avtal med Eventim, vänligen kontakta oss här.


Vänligen notera de angivna tidsramarna nedan för olika typer av evenemang:
• Stående evenemang: 1-2 arbetsdagar före offentliggörande/försäljning
• Sittande evenemang: 3-4 arbetsdagar före offentliggörande/försäljning
• Sittande evenemang med en ny arenakartläggning: 5-6 arbetsdagar (inklusive godkänd sittplanskarta)

Om begäran om uppsättning gäller längre turnéer kan dessa tider behöva förlängas. Det är också en förutsättning att vi har all evenemangsinformation och nya sittplaner från er i början för att detta ska kunna genomföras inom tidsramen ovan.

Kontaktuppgifter

Evenemangsinformation

Om ingen text läggs till är det endast titeln, arenan och datumet som är sökbar på eventim.se

Försäljning via stängd länk

Arena information

Här kan du ladda upp arenaöversikt om den inte har använts tidigare.
Skicka översikt i Excel-format.
Ladda ner exempel

Biljettinformation

Ytterligare biljettinformation

Här kan du ange ytterligare information för utskrift på biljetten, t.ex. "dörrarna öppnas från kl.", "åldersgräns" eller annan relevant information.
Det är max 4 rader med 30 tecken vardera som kan anges.

Biljettpriser

Momssatser

Rullstolsanvändare och ledsagare

Bilder till hemsida och länkar

Här kan du bifoga nödvändiga evenemangsbilder i följande storlekar.
• Evenemangsbild till Eventim.se (1240x480 pixlar)
• Evenemangsbild liten (222x222 pixlar)
Se andra format här
Om inga bilder laddas upp använder Eventim en generisk standardbild.
Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 50 files.

Nyhetsbrev

Du/ni som evenemangsarrangör är ansvarig/a för att bilder och eventuellt annat material inte kränker tredje parts immateriella rättigheter. Om Eventim får en förfrågan från en tredje part som anser att bilder eller eventuellt annat material som mottagits av Eventim för användning i marknadsföring eller försäljning av biljetter kränker immateriella rättigheter, kommer Eventim att informera evenemangsarrangören om detta och evenemangsarrangören måste direkt gentemot tredje part ta på sig allt ansvar för eventuella kränkningar.