Hur remarketing kan öka din biljettförsäljning!

Publicerad

De flesta arrangörer märker att biljettförsäljningen går trögare och att publiken köper sin biljett när det börjar närma sig evenemang. Det är svårare att nå fram till sina biljettköpare genom bruset, och att nå dem tidigare i köpprocessen är kanske viktigare än någonsin. Det är här remarketing blir en viktig resurs. Vi vill därför dela varför remarketing är nyckeln till att sälja biljetter till dina fantastiska evenemang.

Vad är egentligen remarketing?

Remarketing kallas ofta för retargeting, det är en strategi som går ut på att pricka de personer som har på något sätt visat intresse för ditt evenemang. Det kan vara människor som visat intresse genom att de har läst om ditt evenemang, tittat på biljetter eller till och med lagt biljetter i varukorgen, men som valt att inte gå vidare med köpet. Remarketing ger dig möjligheten att fånga deras intresse och förhoppningsvis få dem klicka köp!

Vad är fördelarna med remarketing?

Remarketing ger dig möjligheten till att i större grad anpassa ditt buskap och erbjudande till olika delar av din målgrupp. På detta sätt kan annonserna målgruppsanpassas på ett mer personligt plan.

Det är också viktigt att komma ihåg att de flesta människor behöver upprepade gånger exponeras för ett evenemang eller ett varumärke för att ens komma ihåg att de existerar. Att fortsätta exponeras för en målgrupp som har visat sitt intresse ökar också din varumärkeskännedom.

De som redan visat sitt intresse för ditt evenemang kommer med större sannolikhet att fullfölja ett biljettköp. Alltså kan du öka din konverteringsgrad.

Remarkting kan vara kostnadseffektivt. Om du fokuserar på de som är intresserade, spenderar du mindre pengar på de människor som inte är intresserade, därför får du ut mer av varje marknadsföringskrona.


Du kan också skapa specifika målgrupper till de olika stegen i köpprocessen, och därmed driva en mer målinriktad segmentering. Till exempel kan du sätta upp egna annonser mot de personer som har lagt biljetter i varukorgen, men valt och avsluta processen. Eller så kan du sätta upp annonser riktat mot personer som har köpt biljetter till dina tidigare evenemang, och potensiellt är intresserade av dina framtida evenemang.

…Är det så att man enbart ska spendera pengar på remarketing? – Nej, men det kan vi komma tillbaka till en annan gång.

Är du ny på remarketing? Eller behöver du hjälp med att sätta upp kampanjer? Vi på Eventim har en stor databas och lång erfarenhet med att sätta upp bra kampanjer därtill remarketing-kampanjer. Använd gärna oss för att öka din biljettförsäljning.