Konsumentundersökning: Kulturliv och COVID-19

Publicerad

COVID-19 pandemin har under 2020 haft en stor inverkan på vardagen, näringslivet och kulturen. I Sverige har det sedan mars månad varit mötesrestriktioner och begränsningar som lett till många inställda och framskjutna evenemang. Denna studie är gjord för att undersöka hur den pågående pandemin påverkar biljettköpares attityder till, och syn på, evenemang.

Metoden

Data samlades in under perioden september till november 2020. Undersökningen skickades ut till Eventims biljettköpare och alla svar är anonyma. Respondenterna är därför människor som deltar eller är intresserade av ”live”-evenemang. Det är alltså inte en representativ studie, utan en studie av attityder och preferenser hos aktiva kulturella konsumenter. Totalt deltog 1 786 personer i undersökningen.

 

                                        Åldersfördelning                                                                                                 Geografisk Fördelning

                                                                       

Hur förhåller sig konsumenterna till COVID-19?

Vi har bett konsumenterna som varit på publika evenemang under 2019 att ta ställning till ett antal uttalanden som beskriver deras inställning till COVID-19-situationen.

 • 77,4% följer antingen myndigheternas rekommendationer eller är inte oroliga att smittas och lever som de brukar göra.
 • 36,3% säger att de vidtar extra försiktighetsåtgärder utöver myndighetens rekommendationer.

 

Deltagande i kulturella evenemang under COVID-19

Vi ställde konsumenterna flera frågor relaterade till deras deltagande de senaste månaderna och deras förväntningar de närmaste månaderna.

Hur trygga känner sig konsumenterna i att delta i kulturella evenemang (museum, konsert, bio, teater, osv.) idag?
Totalt svarade 31,7% att de har deltagit i kulturella evenemang under de senaste tre månaderna. Över 90% av dessa har känt sig mycket trygga eller relativt trygga på evenemanget.

De 68% som inte har deltagit i kulturevenemang de senaste 3 månaderna anger följande skäl till att de ännu inte har deltagit i något evenemang:

 • 38,5 % har varit osäkra med avseende på smittorisken
 • 37,9 % uppgav att det inte funnits några intressanta evenemang

 

Vi frågade konsumenterna om de överväger att delta i ett kulturevenemang såsom COVID-19-situationen är just nu?

Vi har frågat konsumenterna hur många deltagare som de anser bör vara på ett kulturevenemang för att de ska känna sig trygga i förhållande till smittorisken, förutsatt att arrangören följer myndigheternas riktlinjer.

 • 19,5 % svarade max 500
 • 23,4 % svarade max 100
 • 15,9 % har ingen övre gräns

Fördelat på ålder så ser vi:

 • Det finns bara marginella skillnader mellan åldersgruppen 18 – 29 år och åldersgruppen 30 – 49 år. Lite fler i åldersgruppen 18 – 29 år har ingen övre gräns.
 • Åldersgruppen 70 – 89 år är mest bekväm med max 100 deltagare
 • Vid max. 500 deltagare är det en väldigt jämn fördelning mellan åldersgrupperna.
 • Av dom som svarade max 1000 deltagare var en klar majoritet i gruppen 18–29 år.

 

För att titta närmare på olika typer av evenemang frågade vi konsumenterna hur säkra / osäkra de skulle känna sig att gå på följande evenemang med tanke på COVID-19 infektionsrisk, förutsatt att arrangören följer regeringens begränsningar och riktlinjer:

Sammantaget svarade ca 60% av de tillfrågade att de skulle känna sig mycket trygga på kulturella evenemang. Nedan är fördelningen som svar på de olika kategorierna:

 

Vi frågade även konsumenterna om hur mycket pengar de förväntar sig att spendera på kulturevenemang under de närmaste 12 månaderna jämfört med före COVID-19:

Vi fann att nästan hälften, 47,2%, var villiga att spendera lika mycket den kommande tiden och endast 11% var villiga att spendera betydligt mindre.

Skapa trygghet för er publik

2021 blir ett år med fortsatt stor osäkerhet. Vaccinet ger oss hopp om att vi snart kan samlas igen i större grupper, men infektionsbekämpningsåtgärder och distanseringslösningar kommer att vara avgörande för arrangörerna att skapa trygghet för biljettköpare så att de kommer att delta i kulturella evenemang. Därför har vi frågat konsumenterna om vilka åtgärder som gör att de känner sig säkra nog att delta i ett kulturevenemang trots situationen. Förutom svaren nedan har verkligen många tagit sig tid att skriva kommentarer. Av dessa kan man se att många vill att arrangörerna ska kommunicera tydligare om försiktighetsåtgärder både före och under evenemang:

Vi ser inga signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna. De viktigaste åtgärderna för konsumenterna är:

 • 87,5 %: Avstånd till andra människor
 • 63,3 %: Att arrangören kan garantera att det ej blir köbildning
 • 51,4 %: Tydlig info ang. säkerhet och hygienföreskrifter
 • 48,4 %: Tillgång till handsprit

 

Evenemangsbranschen har drabbats hårt av COVID-19 och ett stort antal evenemang har ställts in eller flyttats, och återbetalningar har tagit tid. Vi har därför frågat konsumenterna om deras övergripande förtroende för branschen.

 • Ca 59% har förtroende för kulturbranschen.
 • Endast 4,2 % har lågt eller inget förtroende för kulturbranschen.

Vad betyder detta?

Medan nyheterna i nuläget präglas av den andra vågen, höga smittotal och nya begränsningar för kulturindustrin, ser vi genom denna studie att det finns ljus i slutet av tunneln. Det är mycket positivt att se att 47,2% är villiga att spendera lika mycket framåt som innan, 60% av konsumenterna skulle känna sig trygga att delta på evenemang trots pandemin och att över 90% av konsumenterna som har deltagit på evenemang under pandemin faktiskt har känt sig mycket trygga eller relativt trygga på evenemanget. Det är dock tydligt att konsumenterna inte är bekväma med större evenemang ännu, men är bekväma med evenemang med mindre och upp till 500 besökare om rutiner finns på plats för att minimera smittorisken. Vi har därför god förutsättning att med god information och förberedelse planera framtida evenemang för att minska konsumenternas oro men samtidigt tillfredsställa deras uppenbara behov av liveunderhållning.

Det finns fortfarande förtroende för kulturindustrin! Men alla parter måste se till att det finns tydliga och effektiva rutiner, infektionskontroller och informationsflöden. Detta är helt avgörande, och både arrangör och biljettpartner har en viktig roll här.

**********

Vi planerar att kontinuerligt följa upp konsumenternas attityder under pandemin så att vi kan se utvecklingen över tid, så följ gärna vår blogg! Kontakta oss gärna om du vill diskutera undersökningen eller om du har andra frågor.

Eventim Sverige AB

[fusion_button link=”https://eventimb2b.se/kontakt/” text_transform=”” title=”” target=”_self” link_attributes=”” alignment_medium=”” alignment_small=”” alignment=”center” modal=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” class=”” id=”” color=”default” button_gradient_top_color=”” button_gradient_bottom_color=”” button_gradient_top_color_hover=”” button_gradient_bottom_color_hover=”” accent_color=”” accent_hover_color=”” type=”” bevel_color=”” border_width=”” border_radius=”” border_color=”” border_hover_color=”” size=”” stretch=”default” margin_top=”” margin_right=”” margin_bottom=”” margin_left=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]Kontakta oss[/fusion_button]