Konsumentundersökning: Kulturliv och COVID-19 Februari 2021

Publicerad

Om det är något vi alla inom kultur, sport och live-evenemang vill ha så snart som möjligt, så är det en normal vardag igen med ett livligt kultur- och sportliv och massor av evenemang runt om i landet. Vår bransch drabbas hårt och många vill ha en snabbare återöppning. Men vad är konsumenternas attityder till kulturlivet just nu? Vill de gå på ett live-evenemang om det öppnas upp? Vad behöver vi inom branschen bidra med och tänka på för att få konsumenterna tillräckligt trygga för att ta steget till att köpa en biljett till ett live-evenemang?

Eventim har undersökt detta och mer därtill för att hjälpa våra kunder med viktig konsumentinsikt för att förstå hur publiken och besökarna tänker. Denna undersökning är en uppföljning av en liknande undersökning bland biljettköpare på Eventim som vi gjorde i september 2020.

Läs mer om resultatet av den första konsumentundersökningen här

Metoden

Data samlades in under januari och februari 2021. Denna enkätundersökning har distribuerats till Eventims biljettköpare och via vissa arrangörer och alla svar är anonyma. Respondenterna är därför människor som besöker eller är intresserade av live-evenemang. Det är alltså inte en representativ studie, utan en studie av attityder och preferenser hos aktiva evenemangskonsumenter. Totalt deltog 1720 personer i undersökningen.

Ännu högre förtroende för kulturindustrin!

Kulturindustrin har drabbats hårt av COVID-19 – ett stort antal evenemang har ställts in eller flyttats fram, samt procedurer och metoder har behövt ändras. Perioden sedan den första konsumentundersökningen i september har varit mycket turbulent med ständigt förändrade lokala och nationella begränsningar och restriktioner. Vi frågade därför konsumenterna i vilken utsträckning de fortfarande har förtroende för branschen. Trots en period av de strängaste åtgärderna och restriktioner har förtroendet ökat med 25,4%!

 

 

Det finns ett mycket högt förtroende för kulturindustrin och deras hantering av evenemang under pandemin.

74% litar på kulturindustrin, en markant ökning från 59% som höstens undersökning visade.

 

 

TEMA: FÖRÄNDRINGAR I KULTURVANOR

Vi frågade respondenterna hur många gånger de förväntar sig att gå till olika kultur- och idrottsevenemang under de tolv månaderna efter att pandemin är över.

 

Vi ser en positiv attitydförändring jämfört med undersökningen vi gjorde i september. Nu kan fler se sig själva besöka evenemang lika många eller flera gånger de närmaste 12 månaderna efter återöppning, jämfört med i undersökningen i september 2020.

 • Mer än 10% har svarat att de kommer att gå oftare på konsert än innan COVID-19, medan mer än 5 % kommer att gå oftare på teater/musikaler och sportevenemang.
 • Dessutom är det en positiv ökning från 35% till 45% på deltagare som svarade att de kommer att gå lika många gånger på festivaler, teater och sport som innan COVID-19

 

 

Många har hittat nya intressen under pandemin, och vi skulle därför vilja veta om respondenterna hade blivit intresserade av nya typer av aktiviteter eller evenemang som de kommer att hålla fast vid efter öppnandet.

 

 • Fler än 85% svarar att de förväntar sig att gå på samma typ av evenemang som innan COVID-19.
 • Cirka 3% kommer att söka efter nya typer av live-evenemang, inklusive konserter med andra artister, komedi, museer, teater eller dans.

 

TEMA: TRYGGHET

När vi frågade respondenterna hur många som får delta på evenemang för att de själva ska vilja delta:

 

 • Mer än 33% svarar att de inte har någon övre gräns för hur många som får delta på evenemang för att de själva ska vilja delta.
 • 31,5% är osäkra på hur många besökare som får vara på ett evenemang för att själva vilja delta.
 • Nästan 15% anser att en publikkapacitet på maximalt 500 personer på ett evenemang är rimligt.

 

Vi frågade respondenterna om de skulle överväga att gå på evenemang när restriktionerna lättas och det blir möjligt att arrangera publika evenemang för t.ex 50 personer, förutsatt att alla restriktioner följs.

 

 

 

 • De flesta (70%) överväger att gå på evenemang när det öppnas för evenemang med endast 50 besökare.
 • Om de svarade ”nej” frågade vi när de ser sig själva gå ut på kulturevenemang: ca. 33% svarade att de skulle vilja vänta mer än ett år, medan 46% väntar på ett vaccin mot COVID-19.

 

 

 

 

 

Det finns en tydlig tendens att det är fler nu jämfört med i september som kommer att känna sig bekväma att besöka ett evenemang med fler deltagare (trots att restriktionerna tillåter ett lägre antal idag än i höstas).

Sedan september har mer än 17% ändrat attityd så att de nu inte har någon övre gräns i förhållande till antalet deltagare per evenemang.

 

Vi frågade respondenterna hur trygga eller otrygga de skulle vara att besöka ett live-evenemang, uppdelat i flera kategorier.

 

 

 • Generellt känner de flesta trygghet vid utomhusevenemang, musikaler och teater.
 • Detta gäller dock inte festivaler där flera (40%) känner sig något eller mycket otrygga.

 

 

 

Vilken typ av åtgärder skapar trygghet?

Eftersom vaccinationen nu pågår frågade vi respondenterna vilka åtgärder som skulle få dem att känna sig trygga vid ett evenemang.

 

 • 77% av de tillfrågade kommer att känna sig trygga om alla besökare på ett evenemang vaccineras.
 • Över hälften (52%) kommer att känna sig trygga om besökarna får ta ett snabbtest för COVID-19 före evenemanget.
 • Temperaturmätning av alla besökare uppfattas inte som att skapa trygghet – bara 37% skulle känna sig trygga av det.

 

Utomhusevenemang, säkerhet och avstånd är viktigt för dom tillfrågade

 

 • Utomhusevenemang skapar mest trygghet (71%).
 • Personal / vakter som ser till att besökarna följer riktlinjerna skapar väldigt hög trygghet (63%).
 • Dessutom betyder det mycket för tryggheten att besökarna kan undvika långa köer – före, under och efter evenemanget (67%).
 • Munskydd är den åtgärd som har lägst påverkan i förhållande till tryggheten bland dom tillfrågade. 23% anser att användningen av munskydd endast känns otryggt.

Läs mer om våra digitala COVID-19-lösningar här

TEMA: STREAMING

Streaming har blivit mer populärt i Sverige och olika streamingplattformar har lanserats under pandemin. Därför frågade vi konsumenterna om de har tittat på streamade evenemang som föreläsningar, föredrag, konserter etc. under pandemin.

 

 • Så många som 70% av respondenterna har tittat på streamade evenemang under COVID-19.:
 • Av dessa har 32% betalat för att se ett streamat evenemang
 • Endast 29% har inte tittat på streamade evenemang under pandemin.

 

 

 

 

Läs mer om Eventims streaminglösning här

Mer än hälften (56,5%) av dem som har tittat på streamade evenemang under COVID-19 kommer att fortsätta att göra det efter öppnandet igen. Detta motsvarar totalt 40% av respondenterna i undersökningen.

 • Bland de 56% som kommer att fortsätta titta på streamade evenemang kommer 29,3% av dem att välja virtuella hellre än att gå på live-evenemang. Detta motsvarar 11,5% av respondenterna i undersökningen.
 • 47,5 % kommer inte att fortsätta använda streamade evenemang efter öppnandet igen.

Av de som inte har tittat på streamade evenemang under COVID-19:

 • Tycker 39% att streamade evenemang inte är en ersättning för live-evenemang, och de väntar hellre på en återöppning så att de kan gå till live-evenemang igen.
 • 24% har inte tittat på streamade evenemang eftersom de inte hittat några evenemang som varit intressanta. Om det fanns ett utbud som fallit i smaken så hade de varit intresserade av att ta del av virtuella evenemang.

Vad betyder då detta?

Det har nu gått ett år nästan helt utan live-evenemang och alla är otåliga. Nyhetsrapporteringen tas i anspråk av virusmutationer, en tredje våg, ännu fler begränsningar och inte minst vaccinstrategin. I vår bransch lever det ett stort hopp om att vi snart kan samlas igen i små grupper för att uppleva kultur, förhoppningsvis besöka festivaler i sommar, och inte minst att få dyka upp för att heja på våra sportstjärnor. Tyvärr tar det lite mer tid innan vi är tillbaka 100% igen. Vad kan vi då ta med oss ​​från denna undersökning?

 • Det finns tydliga förväntningar i alla åldersgrupper att åtgärder och råd från nationella och lokala hälsovårdsmyndigheter efterföljs.
 • Det förväntas av besökarna att det finns goda rutiner och åtgärder på plats för att minska smittorisken, att det finns personal på plats som ser till att säkerhetsåtgärderna följs. Samt att arrangören tydligt kommunicerar om hygien och säkerhet till sina besökare innan evenemanget.
 • Det finns en förväntan bland besökarna att evenemangsplatserna säkerställer mindre köer, att det är enkelt att hålla avstånd och att det säkerställs att alla besökare följer regler och infektionsbekämpningsåtgärder.

Och inte minst, kom ihåg att det finns ett HÖGT förtroende till kulturindustrin och till och med mer tillit än för bara 3 månader sedan! Branschens hantering av evenemang under pandemin har uppenbarligen skapat trygghet och förtroende under en mycket svår period, och vår publik vill verkligen återvända till LIVE! Vi har alla en viktig roll här – oavsett om vi är en arrangör, en evenemangsplats eller en biljettpartner.

******

Om du vill ta del av hela konsumentundersökningen, kontakta oss gärna eller lägg till en kommentar. Vi planerar att kontinuerligt följa upp konsumenternas attityder under COVID-19 så att vi följa utvecklingen över tid. Vi följer upp nästa gång i maj / juni, så följ gärna vår blogg eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

[fusion_button link=”mailto:[email protected]” text_transform=”” title=”” target=”_self” link_attributes=”” alignment_medium=”” alignment_small=”” alignment=”center” modal=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” class=”” id=”” color=”default” button_gradient_top_color=”” button_gradient_bottom_color=”” button_gradient_top_color_hover=”” button_gradient_bottom_color_hover=”” accent_color=”” accent_hover_color=”” type=”” bevel_color=”” border_width=”” border_radius=”” border_color=”” border_hover_color=”” size=”” stretch=”default” margin_top=”” margin_right=”” margin_bottom=”” margin_left=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””] Jag vill gärna att ni e-mailar hela konsumentundersökningen till mig![/fusion_button]

 

Kontakta gärna oss om det finns något annat vi kan hjälpa dig med!