EVENTIM.INHOUSE

Fler än 400 kunder över hela Europa använder det mångsidiga systemet INHOUSE för försäljning av biljetter online, produktförsäljning eller försäljning av säsongsbiljetter, i biljettkassan och hos olika ombud.

I många år har INHOUSE varit ett av Europas ledande system för biljettförsäljning för teatrar, operahus och konsertsalar. På senare år har idrottsorganisationer också setts använda INHOUSE-systemets unika mångsidighet och därför är systemet nu vitt spritt även inom marknaden för idrott.

INHOUSE innehåller en komplett uppsättning moduler vilka inkluderar funktioner för avancerad biljettförsäljning. I tillägg till kärnmodulerna för konfiguration och försäljning innehåller det också specifika moduler för marknadsföring, rapportering, produkter, avräkning, CRM och hantering av medlemskap. Eftersom INHOUSE är ett öppet system erbjuder det också många gränssnitt för specialiserade produkter och domäner, inkluderat system för bokföring, business intelligence, CMS och system för resursplanering.